Cartilasin- за здрави зглобови и сигурен чекор
Cartilasin- за здрави зглобови и сигурен чекор Печати

Направете нешто за Вашите зглобови уште денес.

Зглобната ‘рскавицата овозможува нормално движење на зглобовите. При прекумерното оптеретување на зглобовите (особено при спортски активности) или со стареењето, ‘рскавицата се истенчува при што се јавува зголемено триење помеѓу зглобните површини, кое предизвикува болка, отоци и намалена подвижност на зглобот.
Глукозаминот учествува во градбата и одржувањето на нормалната функција на: зглобовите, лигаментите, тетивите и другите сврзни ткива во телото. Човечкото тело произведува доволни количини глукозамин, но при поголеми оптеретувања на зглобовите, повреди или при појава на остеоартритис, потребите од глукозамин во организмот се зголемуваат и се препорачува дополнителен внес преку препарати во исхраната. Дополнителниот внес на глукозамин: стимулира создавање на здрава ‘рскавица после повреда и/ или остеоартритис, ја намалува деструкцијата на ‘рскавицата, ја намалува болката и ја подобрува функцијата на зглобовите. Глукозаминот може да делува превентивно и да го спречи појавувањето на овие тегоби. И што е многу важно, студиите покажале дека глукозаминот помага во лекувањето без токсични или други штетни ефекти и после долготрајна употреба.

Во аптеките има голема понуда на препарати на глукозамин, но по состав најчесто се работи за глукозамин сулфат. Само Картиласин по состав е глукозамин хидрохлорид. Токму на тоа и се должи предноста на Картиласин. Во една таблета Картиласин од 500 мг има многу повеќе глукозамин , одколку во таблета 500 мг на глукозамин сулфат. Или : 1500 мг Картиласин » 2608 мг Глукозамин сулфат!!!

Да резимираме:
• Картиласин ги регенерира: ‘рскавицата, лигаментите и тетивите после повреди
• Картиласин ја намалува болката во оштетениот зглоб
• Картиласин ја подобрува подвижноста на зглобовите и квалитетот на живот
• Картиласин го забавува дегенеративниот процес на ‘рскавицата на зглобот


За подмачкување на Вашите зглобови и сигурен чекор користете Картиласин најмалку еден месец годишно.

Мисли денес за твоето здравје утре и не двоуми се!


Преставништво Актавис Скопје

Ул. Огњан Прица бр.1-2/24

тел. +389 02 3116-252