Награда 13ти Ноември
Награда 13ти Ноември Печати

До,

Спортски здруженија во град Скопје - спортски медиуми


Предмет: Објавување конкурс за наградата 13ти Неомври на Сојузот на спортови на Скопје

 

 

Почитувани,

Во склад со критериумите за доделување на наградата 13ти Ноември што ја доделува Сојузот на спортови на Скопје, по повод денот на ослободувањето на Скопје 13ти Ноември, истакнуваме јавен повикза конкурирање за наградата.

Наградата во склад со критериумите кои благовремено се одставени до спортските здриженија ќе се додели на:


1. Заслужни спортисти /1-2/

2. Тренер-и

3. Екипа-и

4. Спортски работници

5. Спортски работници за Животно дело

6. Професори по Физичко воспитување

7. Спонзори и спомагатели /фирми и поединци/

8. Други спортски субјекти

 

 

Предозите со образложение за предложените да се достават најдоцна до 31ви Октомври 2010, до Сојузот на спортови на Скопје во писмена форма или по е-пошта на: info@sportskopje.mк

 

 

Претседател,

Ѓорѓи Кузмановски

 

 

 

Скопје, 12.10.2010